اطلاعات سایت گردشگری شاد درباره هواپیمای چارتر در اختیار شما می گذارد که بسیار مفید می باشد و مسافر را در سفر بهتر راهنمایی می کند و این که هواپیمای چارتر چیست و برای چه افرادی بیشتر کاربرد دارد در اختیار شما می گذارد.

برای باید این را دانست که پرواز چارتر با هواپیمای چارتر متفاوت است، هواپیماهای چارتر از لحاظ اندازه کوچک تر هستند که می تواند کمتر از ده نفر مسافر را جا به جا کند، به گونه ای است که این هواپیما کاملال فضای خصوصی را برای مسافران فراهم می کند به همین خاطر بسیار راحت و لوکس است.

این هواپیماهای چارتری معمولا برای افراد مهم به کار می رود که برای پرواز اجاره داده می شود.

انواع چارتر های هواپیما :

1-اجاره صندلی های هواپیما (seat charter)

توسط چارتر کننده تعدادی از صندلی های یک پرواز مثلا گرگان به کیش برای آن دوره تعیین شده و مسیری مشخص اجاره می دهند.

2-اجاره کامل هواپیما (Full charter)

توسط چارتر کننده صندلی های یک پرواز در مسیری معین که از قبل مشخص شده است را به طور کامل اجاره داده می شود.

انواع مختلف  سیت چارترها:

1-سیت چارتر بلاک سیت و یا اجاره صندلی های مشخص شده از قبل (block seat)

چارتر کننده تعدادی مشخص و معین صندلی با تاریخ مشخص از قبل و در یک مسیر و یک پرواز مشخص به صورت رفت و برگشتی به فروش می رسانند.

2- سیت چارتر شناور یا همان اجاره صندلی به صورت شناور

چارتر کننده تعدادی از صندلی های مشخص که از قبل آن ها را اجاره کرده است به صورت رفت و برگشت که در یک پرواز و همچنین در یک  مسیر مشخص پرواز دارد و در یک تاریخ معین مثلا یک ماهه به فروش می رسد.

3- سیت چارتر بک تو بک یا اجاره صندلی رفت برگشت (back to back)

در این سیت چارتر کننده تعدادی مشخص صندلی به صورت رفت و برگشت در یک مسیر پروازی در هر پرواز به فروش می رسند.

در روش بک تو بک رعایت فاصله ی زمانی مشخص بین تاریخ رفت و برگشت بلیط های صادر شده ضروری است.