چرا غذاهای داخل هواپیما بد مزه است؟

بد مزه بودن غذا ها در هواپیما مربوط به طرز پخت و مواد غذایی آن ندارد ، تحقیقات نشان داده است که به خاطر محیط درونی هواپیما ، طعم و بوی غذای ها را تغییر می دهد ،به همین دلیل غذا هایی که شیرین هستند کم تر احساس می شود و بر خلافش غذا هایی که دارای نمک هستند شور بودن آن بیشتر احساس می شود و مزه شوری افزایش می یابد.

هنگامی که درهوا قرار داریم ، به دلیل رطوبت پایین داخل هواپیما تاثیر خود را بر روی مواد غذایی می گذارد.

هواپیما ها از خود رد پا به جای می گذارند:

خطوط سفیدی که ما در هوا مشاهده می کنیم ابر خط نام دارد که موتور هواپیما ها به خاطر مقداری بخار آب که در هوا رها می کند، هنگامی که این بخار وارد اتمسفر سرد می شود به صورت خط های سفید در آسمان شکل می گیرند که به رد پای پرنده آهنی نام گرفته است.

این فرایند مانند بخار هایی است که هوای سرد هنگا نفس کشیدن از دهان یک فرد به بیرون می آید که به صورت بخار سفید مشاهده

می شود.

چرا در سرویس بهداشتی های هواپیما ها جا سیگاری وجود دارد؟

سال هاست که این ممنوعیت در هواپیما ها وجود دارد که همچنان اجرا می شود ، اما مسافران تیز بین احتمالا از وجود جا سیگاری در این محوطه با خبر هستند.

دلیل وجود آن ها این است که اگر فردی علی رغم هشدار هایی که داده می شود برای نکشیدن سیگار ، چنین کاری را انجام دهند ، برای خاموش کردن سیگارشان می توانند از آن استفاده کنند که تحت هیچ شرایطی در داخل سطل زباله نندازند.

حفره های کوچک درون پنجره هواپیما ها چه کاربردی دارد؟

این حفره ها به تنظیم فشار کابین نیز کمک می کند  دارای سه لایه می شود که اگر اتفاقی بیافتد پنل دوم به عنوان محافظ عمل می کند.