*اطلاعات کلی در باره استان گلستان و دیوار گرگان*

استان گلستان از استان های شمالی ایران می باشد

گرگان در کلمه یونانی به معنای  هیرکانیا می باشد و در عربی جرجان خوانده می شد؛ و همین طور نام قدیم گرگان استرآباد نام داشت که  نام فعلی گرگان که جایگزین نام کهنش، استرآباد شده، در واقع، برگرفته از (جرجان) بوده  که نام گرگان را گرفته است.

شهر گرگان تابستان های نسبتا گرم و شرجی دارد.

((بافت تاریخی شهر))

بافت تاریخی گرگان سومین بافت با ارزش و همچنین دارای سبک معماری بعد از  شهر اصفهان و یزد ؛ گرگان وسیع ترین بافت تاریخی شمال ایران است.

<<_دیوار گرگان_>>

دیوار اسکندر یا دیوار سرخ نامیده شده است و در کتاب های قدیمی با نام مار سرخ هم نام گذاری کرده اند.

دیوار گرگان

دیوار گرگان

دیوار تاریخی است که از کنار دریای خزر در ناحیه گمیشان آغاز شده است و تا کوه های گلیداغ در شمال شرق کلاله ادامه یافته است و از نزدیکی گرگان و رود گرگان همچنین گذشته است.  این دیوارمی شود گفت  تقریبا از میان رفته است بخشی ازآن که در زیر خاک مدفون مانده، باقی است.

دیوار تاریخی گرگان پس از دیوار چین که به طول شش هزار کیلومترمی باشد و دیوار سمیز آلمان بزرگترین دیواردفاعی جهان است. این دیوار سومین دیوار بزرگ تاریخی جهان و بزرگترین دیوار آجری دنیا می باشد. این دیوار عظیم تاریخی که دویست کیلومتر طول دارد در 29 تیر ماه سال 1378 به ثبت ملی  رسیده است…

دیوار گرگان

این دیوار از آجرهای گلی سرخ رنگ درست شده است؛که از دور دیواری قرمز رنگ نظر خیلی ها را جلب می کرد و این دیوار مربوط به دوره ساسانی بر می گردد.

این دیوار طولانی ترین اثر تاریخی ایران می باشد.

نقشه دیوار گرگان

نقشه دیوار گرگان

یکی از دلایل متروک شدن این تاسیسات دفاعی می توان گفت بخاطر کم بودن نیرو های سربازان در آن منطقه بود در نبرد با امپراطوری بیزانس یا مقاومت در برابر حمله عرب ها باشد.